Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Biokoridor Hloučela v Prostějově se bude rozšiřovat

14.7.2017 | Prostějov

BiokoridorVznikne zde téměř tří hektarový „park“.


Město Prostějov zahájí v červenci letošního roku realizaci 1. etapy projektu Rozšíření biokoridoru Hloučela. V blízkosti stávajícího biokoridoru Hloučela bude na ploše zhruba 2,7 hektaru vytvořen nový krajinný prvek - zelená plocha, která bude mít charakter volné parkové kompozice. Budou vysazeny geograficky původní listnaté stromy a keřové porosty a založen trávník. Současně bude realizována cestní síť a pořízen mobiliář.

Na realizaci projektu získalo město Prostějov dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši až 1,6 milionu korun. Žádost o podporu byla podána v prioritní ose zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu, ve specifickém cíli pro posilování přirozené funkce krajiny.

Celkové náklady projektu se očekávají ve výši asi 5 milionů korun. Práce budou ukončeny v listopadu tohoto roku.

zdroj: prostejov.eu

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: