Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Přípravné práce k cyklostezce z Hranic do Teplic už běží

18.4.2018 | Hranice

Cyklostezka HranicePříprava trasy na první úsek cyklostezky, která spojí Hranice a Lázně Teplice nad Bečvou již začala. Kolem Bečvy již probíhá nezbytné kácení dřevin, které musí být hotové do konce března, aby proběhlo v období vegetačního klidu.


Město má získané stavební povolení a již probíhá soutěž na dodavatele první etapy. Předpoklad je, že soutěž by měla být dokončená v květnu, aby, pokud město v červnu získá dotaci, bylo možné stavbu okamžitě zahájit.  Ještě v letošním roce by tak měl být první úsek, který povede od konce lázeňského parčíku poblíž Teplického mostu k bývalému učilišti v Hranicích, hotov.

Druhý úsek od učiliště k mostu v Hranicích je závislý na protipovodňových opatřeních, které má na starosti Povodí Moravy. Má zde dojít k navýšení ochranných hrází. Celková délka hranické trasy je 2,7 kilometru.

Aby mohli cyklisté plynule pokračovat také dále od Hranic směrem k Černotínu, musí dojít u Ústeckého mostu ke spojení s cyklostezkou, kterou připravuje obec Černotín.

Cyklostezka povede dále přes katastrální území Černotína, stále po pravém břehu Bečvy jednak přímo do obce a jednak k připravované lávce, která spojí pravý a levý břeh řeky. Za ní se napojí na již vybudovanou trasu s asfaltovým povrchem, která vede do Ústí. Tato lávka přes Bečvu je ale závislá na předchozí realizaci protipovodňových opatření.

V plánu je také prodloužení stávající ústecké cyklostezky z Ústí dále na Skaličku v délce asi jeden a půl kilometru. Na tuto stavbu již také bylo vydáno stavební povolení a v případě zajištění finančních prostředků by se letos mohlo začít.

Zdroj: https://www.mesto-hranice.cz

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: