Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Třídit použité baterie se vyplácí

22.3.2021 | Olomouc

Ecobat je nezisková organizace, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci použitých baterií a akumulátorů v ČR. Sběrná místa najdete snad na každém rohu, nyní jich je v republice více než 22 000. 


Každý máme možnost volby, chovat se zodpovědně a dát použitým baterií šanci na ‚druhý život‘, nebo to prostě neřešit. Zaměstnanci olomouckého magistrátu volí zodpovědnost. Do sběrných nádob v prostorách úřadu v roce 2020 vložili použité baterie v celkovém objemu 1 333 kilogramů. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, za to obdrželi Osvědčení o přínosu pro životní prostředí.

 

„Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z baterií, které jsme v loňském roce u nás na úřadě vybrali, bylo následnou recyklací získáno 866 kovonosných surovin, které budou znovu využity při výrobě nových produktů. Každá vytříděná baterie se počítá. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili,“ oceňuje výsledek vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová.

 

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

 

Podle statistik společnosti ECOBAT se v České republice ročně vytřídí zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. „Z toho vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa,“ uvádí Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která je v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií.

 

Věděli jste, že …

Prostřednictvím recyklace je možné ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů druhotných surovin, které znovu slouží k užitku. Z tužkových baterií je to například ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak slouží k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů. Recyklací 10 kg baterií je získáno takové množství zinku, jaké je potřeba k výrobě mosazi pro jeden saxofon?

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: olomouc.eu

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: