Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Čelčice mají biocentrum, nádrž, cesty a dvě medaile

28.9.2018 | Státní pozemkový úřad

čelčicePolní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum v Čelčicích na Prostějovsku, to jsou společná zařízení vybudovaná v rámci pozemkových úprav, která si odnesla hned dvě ceny ze soutěže Žít krajinou.

 


První místo v kategorii Tvorba ochrany krajiny a také Cenu Státního pozemkového úřadu si letos ze soutěže Žít krajinou odnesly Čelčice. V obci s 518 obyvateli vznikly v rámci pozemkových úprav polní cesty, které vedou okolo nové retenční nádrže. Komunikace mají i rekreační funkci, slouží totiž například rodinám s dětmi a cyklistům. Vodní dílo zase pomáhá vesnici chránit před následky přívalových dešťů a malebný kolorit místa dotvářejí kromě zeleně také labutě, kachny a ondatry, které se u nové vodní plochy usadily.


Čelčice patří k obcím, které se při realizaci společných zařízení inspirovaly v historii. V místě, kde byla v roce 2015 dokončena retenční nádrž s kapacitou 60 tisíc metrů krychlových, totiž ještě před 300 lety bývaly rybníky. A ani po staletích se lokalita nezbavila vlhkosti. Plocha se proto zdála být pro vodní dílo předurčená, což naši předkové velice dobře věděli. Snad i díky tomu místní novou nádrž také jako rybník označují.

Vodou se plnila rok

Spolupráce Čelčic s prostějovskou pobočkou pozemkového úřadu začala při komplexních pozemkových úpravách okolo roku 2010 a výstavba cest i nádrže probíhala v letech 2014–2015. „Bohužel během zimy, kdy se stavělo, moc nemrzlo, což práce v bahnitém terénu komplikovalo. Vše se ale nakonec podařilo a výsledek za to vynaložené úsilí určitě stojí,“ říká starosta Čelčic Karel Černý a dodává, „naše nádrž je zajímavá i tím, že má tři rohy a vodní hladina je tak do tvaru třícípé hvězdy. Je opravdu velmi pěkná.“

Rekreační funkci vodní dílo neplní: „To zatím nejde, protože vše bylo financováno z evropských dotací a pro trochu jiný účel.“ Podle starosty je však hlavní, že jsou připraveni na hrozbu související s přívalovými dešti, ale také na opačný extrém, tedy sucho: „Vody v krajině ubývá a její zadržování je v současnosti nadmíru důležité, nádrž pomůže také zvýšit podzemní zásoby vody. Se suchem navíc souvisí i větší riziko požárů. A kvůli němu je výhodou, že vodní dílo může sloužit hasičům jako požární nádrž s dostatečnou zásobárnou vody pro případné hašení.“ Kvůli suchu také trvalo celý rok, než se podařilo nádrž s maximální možnou hloubkou 180 cm a se sypanou hrází naplnit vodou.

celcice

Důležitý ostrůvek

Rybník, jak místní říkají, obklopuje biocentrum. Je tu 4 600 nově vysazených stromů, keřů a bylin. Díky zadržování vody při povodních na tocích Okenná a Trávnička nádrž také zlepšuje kvalitu vody na Okenné pod nádrží. Stavba pomáhá i rozvoji vodních, mokřadních, lučních a lesních společenstev. Těm slouží i ostrůvek uvnitř vodní plochy.

Zároveň s nádrží byla postavena asfaltová polní cesta o délce cca 1 700 metrů, na tu navazuje další zpevněná komunikace o délce 700 metrů. A mezi chystanými projekty je podle starosty Černého výstavba další komunikace mezi obcí a rybníkem, kde zatím příliš kvalitní cesta není.

Zdroj: Státní pozemkový úřad

Zdroj fotky: Státní pozemkový úřad

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: