Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Přírodní koupací biotop Hosena u Dubicka

10.8.2018 | Veronika Bělohlávková

HosenaMístní obyvatelé jistě znají přírodní koupací biotop Hosena, který se nachází nedaleko Dubicka u Zábřeha. I když se oficiálně nejedná o koupaliště, v těchto horkých dnech každý ocení příjemné osvěžení, třeba na nekomerčním místě.


 

 

V roce 2006 vznikla vodní nádrž Hosena o rozloze 1,5 ha s průměrnou hloubkou 3,5 m. Jedná se o biocentrum, které má poskytnout prostor pro šíření a uchování biotopů vodních živočichů a rostlinstva v zemědělsky intezivně využívané krajině. Okolí nádrže je osázeno dřevinami a poskytuje i místo k malým rekreačním aktivitám obyvatel blízkého okolí. Vodní plocha tak může i částečně nahrazovat tůně a slepá ramena, která kdysi v krajině určitě bývala před uzavření toku Moravy mezi ochranné hráze, které zamezily rozlévání vody do široké roviny v Mohelnické brázdě.

 

Díky štěrkopískům v náplavách Moravy zde najdete čistou vodu, vhodnou ke koupání. I když se nejedná o oficiální koupaliště, nenajdete zde žádné sportovní vyžití, občerstvení či podobně, zaplavat si zde může každý.

 

Foto: Pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: