Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Na Olomoucku byl upraven potok kvůli povodním

2.3.2020 | Lesy ČR

Vodohospodáři z podniku Lesy ČR provedli protipovodňovou úpravu dvou kilometrového úseku koryta Ondřejovického potoka v okrese Jeseník.


Břehy stabilizovaly kamenné rovnaniny, dlažby a zdi, dno pak dřevěné prahy a bavlnité skluzy. Upraveno bylo téměř celé koryto toku. 
 

Dřevěné prahy a balvanité skluzy na dně koryta náporu velké vody neodolaly. Proto byly nyní nahrazeny železobetonovými žebry, kamennými pasy i prahy se soustavou betonových stupňů.U nejvyšší části toku jsou čtyři betonové přehrážky obložené řádkovým zdivem z lomového kamene. Původní kamenné rovnaniny byly opraveny a zpevněny betonem. Staré zdi se podařilo na některých místech obnovit, částečně je nahradila kamenná rovnanina uložená do betonu se svislou lícovou plochou. Náklady úprav dosáhly 13 milionů korun bez DPH. 

 

Vodní tok se několikrát upravoval od 20.let 20. století, naposled v roce 2005. S rekonstrukcí se začalo ve spolupráci Lesy ČR a MZe v roce 2017 a loni v prosinci skončila kolaudací. Město Zlaté Hory zároveň na Ondřejovickém potoce zrekonstruovalo většinu mostů, lávek a propustků. 

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Lesy ČR

Zdroj fota: pixabay.com 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: