Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Nová smíšená cyklostezka v Přerově

20.7.2023 | Přerov

Po čtyřech měsících byla dokončena a veřejnosti zpřístupněna smíšená cyklostezka a chodník v Přerově na ulici Pod Valy. Stezka pro chodce a cyklisty je dlouhá 270 metrů, chodník 130 metrů.


Čtyři měsíce trvala rozsáhlá rekonstrukce chodníku a stavba smíšené cyklostezky v ulici Pod Valy. Trasa je dokončena a dnes už ji mohou využívat pěší i cyklisté. Stavba přišla na 8 milionů 861 tisíc korun, stát na ni přispěl sumou 3 miliony 506 tisíc.

„Chodník je o délce 130 metrů, stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem je dlouhá 270 metrů. Oproti původní trase byl v některých částech, zejména pod hradbami, chodník rozšířen směrem do komunikace,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský. Součástí rekonstrukce, která začala v polovině února, je i kontejnerové stání pro deset kontejnerů na smíšený a tříděný odpad. V rámci stavby došlo i k úpravě veřejného osvětlení – stávající stožáry včetně svítidel byly demontovány a nahrazeny novými.

Zrekonstruované chodníky a nová cyklostezka propojují po obou stranách silnice most u loděnice se Žerotínovým náměstím. Část stavby je ze zámkové dlažby, část – na základě požadavku památkářů – z chodníkových dlaždic. Vyvýšený přechod pro chodce, který spojuje obě strany, je proveden ze žulové kostky. Vyřešeno je i odvodnění. „To je řešeno vyspádováním do travnaté plochy přes zapuštěnou záhonovou obrubu nebo do silničního tělesa – a vody jsou svedeny tak jako doposud do dešťové kanalizace,“ popsal náměstek Tomáš Navrátil.

Foto: Ulice Pod Valy má nové chodníky a smíšenou cyklostezku. Na stavbu, která je letos největší svého druhu v Přerově, přispěl i Státní fond dopravní infrastruktury. 
 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Přerov.eu

Zdroj fota: Přerov.eu

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: