Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Olomouc nabízí nové komunitní centrum

24.9.2018 | Město Olomouc

komunitni centrumMěsto Olomouc zve všechny občany na návštěvu do nového komunitního centra. Klub volnočasových aktivit Pešek vznikl v přízemních prostorách Domu s pečovatelskou službou a veřejnosti nabízí prostor pro setkávání napříč generacemi, konání společenských, vzdělávacích a kulturních aktivit i činnost spolků na podporu rodin s dětmi.


„Naším velkým tématem je podpora mezigeneračního soužití, tedy vzájemné propojování a sbližování generací. Komunitní centrum vzniklo na jednom z největších sídlišť v Olomouci, kde žije značné množství rodin s dětmi a kde prostor pro společné vyžití dosud výrazně chyběl,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Otevření komunitního centra je jednou z aktivit, která je součástí plnění programu rodinné politiky města. „Klub by měl být místem, kde by měli důvod k setkání lidé z různých spolků s různými zájmy, což by mělo přispět k oživení komunitního života v této lokalitě města. Naším záměrem je nalákat sem i ty organizace, které by prostory co nejdříve využily k pořádání svých stávajících programů,“ vysvětluje Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu.

Klub by tak měl v budoucnu veřejnosti zajistit pravidelný a rozmanitý program. Koncipován bude tak, aby si v něm vybral každý. V úvahu připadají dopolední cvičení pro rodiče s dětmi a seniory, poskytne prostor pro vedení volnočasových kroužků napříč generacemi, ale i pro přednášky, besedy, divadelní představení nebo promítání filmů.

Centrum je kompletně vybaveno, nechybí zde dětský nábytek, přebalovací pult, ale i výpočetní technika a ozvučení. „Už od počátku je tak zajímavým prostorem pro pořádání různých debat a volnočasových aktivit. Vybavení se podařilo pořídit i díky dotaci, která byla spojena s dvojím vítězstvím Olomouce v celostátní soutěži Obec přátelská rodině,“ připomněl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Na komunitní centrum Klub volnočasových aktivit Pešek upozorňuje veřejnost nový informační totem umístěný před vstupem do budovy a orientaci v budově usnadňuje informační a orientační systém. Aktuální program bude vždy zveřejněn na vývěsce před vstupem do budovy a na webech prorodinu.olomouc.eu a proseniory.olomouc.eu. Časem bude mít komunitní centrum i své vlastní webové stránky.

Zdroj: Město Olomouc

Zdroj Fotky: Město Olmouc

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: