Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Olomouc sbírá informace o způsobu vytápění ve vytipovaných částech města

19.11.2018 | Olomouc

KomínMěsto Olomouc v listopadu spustilo dotazníkový průzkum ohledně vytápění ve vytipovaných částech města. Na průzkumu se podílí nejen Odbor životního prostředí v Olomouci, ale zapojeny jsou také ostravská a olomoucká univerzita.


 

Odbor životního prostředí olomouckého magistrátu spouští terénní průzkum a dotazníkový sběr dat o způsobu vytápění v rodinných a bytových domech s lokálními topeništi. Dotazníkové šetření začalo na začátku listopadu ve vytipovaných částech města.

 

Spolupráce s univerzitami

Na průzkumu se kromě magistrátu podílí Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Lokality, ve kterých dotazníkový průzkum proběhne, vytipoval obor životního prostředí ve spolupráci se členy zpracovatelského týmu. Data tazatelé sbírají v městských částech Lošov, Chválkovice a Slavonin, ale také v lokalitě okolo ulice kpt. Nálepky a v okolí městských parků.

 

Systém řízení kvality ovzduší

Průzkum vzniká v rámci projektu Systém řízení kvality ovzduší ve městě Olomouci a shromažďuje data týkající se energetického vybavení v rodinných a bytových domech s lokálními topeništi. „Vzhledem ke skutečnosti, že právní předpisy v ČR neukládají provozovatelům lokálních topenišť oznamovací povinnost, neexistuje o těchto zdrojích znečišťování ovzduší ucelená databáze s reálnými daty. S ohledem na aktuálního stav znečištění ovzduší jsme se zpracovatelským týmem vytipovali lokality, ve kterých tento dotazníkový průzkum proběhne,“ vysvětluje Jitka Pudelová, vedoucí oddělení ochrany ovzduší magistrátu.

 

Zodpovědnost obyvatel

Výstup z dotazníkového šetření bude sloužit k aktualizaci rozložení lokálních topenišť a získaná data budou připravena k následným analýzám. Např. programům obsahujícím návrhová opatření v rámci aplikace informačního Systému řízení kvality ovzduší ve městě Olomouci. Poslední sběr dat týkající se způsobu vytápění v rodinných a bytových domech s lokálními topeništi proběhl v roce 2009. Odbor životního prostředí magistrátu laskavě žádá veřejnost o spolupráci a zodpovědný přístup k vyplňování dotazníků.

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj a foto: Město Olomouc

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: