Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Prostějov rozmístil nové sběrné nádoby na biologický odpad

1.12.2018 | Prostějov

BiodpadPo celém Prostějově se nyní v ulicích objevily kontejnery na biologický odpad. Nádoby jsou rozmístěny v zástavbách rodinných domů, ale i na sídlíštích.


Dotaci městu udělilo Ministerstvo životního prostředí ČR z Operačního programu Životního prostředí, v konkrétní hodnotě 451 614,35 Kč. Jde o 85 procent z celkových způsobilých nákladů projektu, které jsou ve výši 531 311,00 Kč – způsobilé náklady odpovídají celkovým nákladům projektu. „Obsahem projektu je rozšíření systému separace bioodpadů ve městě Prostějov zrealizovaného v letech 2011 a 2013. V rámci projektu byly pořízeny a jsou rozmísťovány sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad v lokalitách se zástavbou rodinných domů a dále byly pořízeny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad s umístěním v lokalitách sídlišť a bytové zástavby,“ popsal primátor města Prostějova František Jura. Cílem projektu „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov, III. etapa“ je snížit složky biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu od občanů.

 

Redačně upraveno.

Zdroj a foto: město Prostějov

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: