Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Prostějov značí kola a vozíky syntetickou DNA

16.4.2018 | Prostějov

V rámci prevence kriminality bude opět pokračovat projekt s názvem „Prostějov – Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA II. etapa“.


V I. etapě bylo v loňském roce 2017 takto označeno 223 kusů jízdních kol a 12 kusů invalidních vozíků.

„Vzhledem k velkému zájmu občanů je v plánu, v rámci projektu pro letošní rok, označit 250 kusů jízdních kol. Počet značení invalidních vozíků bude záležet na zájmu jejich majitelů. Označení předmětů forenzním identifikačním značením a jejich evidence v registrech může pomoci odradit potencionální pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho spáchání, omezit prodej odcizených předmětů třetím osobám, nebo umožnit navrácení odcizeného předmětu původnímu majiteli,“ vysvětlil náměstek primátorky Pavel Smetana. Dle jeho dalšího vyjádření byl v roce 2017 velký zájem ze strany občanů města Prostějova a také ze strany občanů s trvalým pobytem mimo území města. Letošní značení se proto bude týkat všech trvale žijících na celém území obce s rozšířenou působností.

„V rámci objednávkového systému bude nastaveno objednávání zvlášť pro občany z Prostějova a zvlášť pro občany jiných obcí. Po vyčerpání 63 objednávek pro občany z jiných obcí, bude objednávkový systém zablokován,“ doplnil náměstek Smetana.

Značení bude probíhat stejně jako v roce 2017 na pracovišti Skupiny prevence Městské policie Prostějov.

zdroj: https://www.prostejov.eu

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: