Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Stromy v olomouckém parku mají své zdravotní karty

20.4.2021 | Olomouc

Město Olomouc je šestým nejlidnatějším městem v České republice. Každý rizikový strom v parku dostal svojí zdravotní kartu. 


 

 

Zvuk motorové pily v kterémkoli z olomouckých parků na sebe vždy strhne značnou pozornost veřejnosti. S obecným pochopením se setká bezprostředně poté, co se městem prohnala letní bouřka s vichřicí a polámala koruny letitých jírovců či jasanů. I nadšení milovníci zeleně podpoří nápravu škod po zimě v důsledku těžké sněhové přikrývky – těmi zase trpí nejvíc jehličnany. Avšak jakýkoli jiný zásah už jitří emoce.

 

V první řadě jde vždy o bezpečnost, ale málokdo už ví, že je to jen jeden z mnoha kroků v procesu pečlivého, systematického a hlavně dlouhodobého monitoringu. „Víme o každém rizikovém stromu v našich parcích,“ potvrdil Zdeněk Šup, vedoucí zahradnického úseku Výstaviště Flora. Podle něj se zeleň vyvíjí a stárne, je součástí přírodního koloběhu. A na případné riziko často sama upozorní.

 

„Problém značí kupříkladu silně prosychající větve v korunách, praskliny v úžlabí jejich větvení, plodnice dřevokazných hub na kmenech a při zemi, ale i předčasný opad listí na podzim,“ vyjmenoval příznaky Šup. Časté jsou problémy se stromy podél zpevněných cest, zejména javory, lípami a habry. „Jejich kořeny totiž mohla v minulosti potrhat při prováděných zemních úpravách těžká technika. Každé takové poškození je pak vstupní branou pro početné dřevokazy,“ vysvětlil.

 

Evidenci předchází pečlivé ohledání a každý rizikový strom dostane svoji zdravotní kartu. A zápisů v ní postupně přibývá. Hodnotí se nejen postupný vývoj, ale i účinek různých zásahů a opatření.

 

„Sesazení větví či celé koruny zpravidla zabrání oslabenému dřevu v jeho rozlámání. Mnohdy pomohou bezpečnostní vazby instalované stromolezci. Za každou cenu se snažíme neodvratnou zkázu takových stromů maximálně oddálit,“ řekl Šup.

 

Pracovníci výstaviště se vždy snaží zachovat na místě alespoň torzo původního stromu. Jeho tlející dřevo totiž představuje zázemí pro spousty užitečných živočichů včetně hmyzu. A slouží často i jako opora pro další doplňkovou zeleň.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Olomoucké listy

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: