Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Šumperk má čtyři nádoby na tuky a oleje

11.11.2020 | Šumperk

Donedávna lidé s použitými jedlými tuky a oleji museli do sběrného dvora. Město ve spolupráci s bioplynovou stanicí EFG Rapotín BPS nechalo rozmístit v Šumperku čtyři sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje.


Jedná se o zkušební projekt nádobového sběru použitých jedlých tuků a olejů z domácností, jimž chce město ověřit zájem ze strany občanů. V případě kladné odezvy bude počet nádob navyšovat.

 

Zelené nádoby s oranžovým víkem označené ke sběru použitých tuků a olejů jsou umístěny na těchto stanovištích tříděného odpadu – Čsl. armády 24, Fibichova 15, J. z Poděbrad 33 a Prievidzská 2. Kromě těchto čtyř míst mohou použité jedlé oleje a tuky obyvatelé města i nadále odevzdávat ve sběrných dvorech.

 

Použité, dostatečně vychladlé jedlé oleje a tuky se musí slévat do plastových, dobře uzavíratelných nádob (PET lahve), aby nemohlo dojít k vylití jejich obsahu. Nepoužívejte skleněné lahve, neboť hrozí jejich rozbití obsahu. V žádném případě olej nevylévejte přímo do sběrné nádoby.

 

Do nádoby patří pouze takzvaný kuchyňský olej, nikoliv například vyjeté oleje z automobilů či hydraulických zařízení!

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Šumperk.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: