Olomoucké
Zelenenoviny.cz

Uprostřed polí na Prostějovsku zahradník vytváří oázu přírody

4.10.2019 | Hanácké noviny

V lokalitě U Andílka, která se nachází v polích severozápadně od Kralic na Hané, zahradník vytváří přírodní oázu. Před úpravou byla krajina nezajímavá, zaniklá, zarostlá trávou a plevelem. 


 

Před osmi lety však tato lokalita začala dostávat novou tvář. Zásluhou se stala práce lesníka, zahradníka a zároveň i rodáka z Myslejovic na Drahanské vysočině. 


Opuštěná krajina mu připadala nezajímavá a hlavně stromy chyběly. Začal je tedy sázet, na vlastní náklady a ve svém volném čase. 

 

Dnes zde najdeme aleje stromů podél polních cest ve tvaru písmena T a malý lesopark u kříže. Většinu stromů si zajišťuje organizačně, ale i finančně sám. 

 

Vlastní lesní školku, spolupracuje s ním kolem osmdecáti dobrovolníků, podporovatelů, sponzorů a pomocníků. Všichni totiž pochopili, že remízky, meze a zelené pásy mají velký význam a to nejen estetický, ale i funkční, protože pomáhají udržet vodu v krajině a slouží jako domov pro zvěř. 

 

Do polí se nyní vrátil život. Najdeme zde ptáky, hmyz, ještěrky, bažanty, koroptve, zajíce i srnky. Stromů zde roste stovky. Od typických líp srdčitých, dubů letních či hrabrů obecných, až po aronie, muchovníky, maklury, kaki, citroníky, muďouly a kdouloně. Dále zde byly vysázeny tyto cenné okrasné stromy -  dub zubatý, jeřáb oškeruše, pavlovnie plstnatá, katalpa trubačovitá, štědřenec odvislý, dřevozec trojtrnný a smrk omorika. 


Přírodní alej se stala hotovou živou učebnicí, k některým méně známým druhů přibyly tabulky se základními údaji. 

 

V aleji máte možost se posadit na paletovou lavičku. 
Dále jsou k vidění různé doplňky jako krmítka, ptačí budky, jezírko, podstavce pro dravé ptáky, velké solitérní kameny, okrasné zídky vysázené květinami. 

 

Loni byla vysázena březová a dubová alej ve směru na Kraličky. Byly zde vytvořeny i dvě kosené louky a dva kruhové remízky pro zvěř. 


Novinkou je, že ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny byl schválen projekt výsadby tří kilometrů alejí na zaoraných obecních cestách. 

 

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj: Hanácké novinky 

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: